Yönetim

Dekan:

Prof. Dr. Adnan Tepecik

Dekan Yardımcısı:

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkan V.:

Assist. Prof. Fehmi Soner Mazlum