Tezli Yüksek Lisans

GİT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ

 

 

Başkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı sektörün, akademinin ve çağın amaçlarına uygun olarak öğrencilerin geniş bir yelpazede dersler alabilmesine olanak sağlamayı hedefler. Programda açılması düşünülen dersler kuramsal ve uygulamalı içeriklerin dengeli bir dağılımına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu program kapsamında öğrenciler, görsel iletişim tasarımı alanının temel uzmanlık derslerinin yanı sıra kendi ilgi alanları doğrultusunda da sanattan etiğe, oyun tasarımından belgesel sinemaya pek çok alandan ilgili dersleri de alma şansına sahipler. Klasik bir Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programından farklı olarak Başkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programında multi-disipliner yapıya ve sektör-akademi ortaklığına inanıyoruz. Daha girişimci ve yenilikçi bir program sunmayı önemsiyoruz.

Programımıza kayıt yaptıran öğrenciler, aldıkları derslerde alana özgü araştırma metodolojisi ve temel alan bilgisi konularında donanım kazanırlar. Ayrıca öğrencilere özellikle görsel iletişim tasarımını kurumsal kimlik tasarımına indirgemeyen, çok yönlü ve farklı alanlarda kullanmalarına olanak veren bir bakış açısı sunulur. Programı bitirmek için gerekli olan Yüksek Lisans Tezi de bu yaklaşım çerçevesinde pratik faydası ve özgün değeri gözetilerek şekillendirilir.

Başkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine akademik kariyer için gerekli donanımı kazandırırken çağın ve sektörün dinamiklerini de gözeterek çok yönlü bir potansiyele kapı aralar.

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Özge Mazlum (ozgem@baskent.edu.tr veya 312 246 66 66 – Dahili 1067) ile irtibata geçebilirsiniz. 

 

  • Neden Başvurmalıyım?

Günümüz dünyası bilginin, teknolojinin, iletişim araçlarının ve biçimlerinin son derece hızlı seyrettiği ve çok kısa aralıklarla değiştiği bir dönemdir. Geçmiş kuşakların neredeyse bir ömür süresinde karşılaştıkları dönüşüm, bugün ortalama 10 yılda bir gerçekleşmektedir. Bu nedenle artık yalnızca üniversite mezunu olmak mesleki uzmanlaşmanın sürdürülebilmesi için yeterli değildir. Ayrıca hem akademik alanda hem de sektörel taleplerde “yaşam boyu öğrenme”nin hâkim değer haline geldiği dikkate alındığında; bugün tezli ya da tezsiz lisansüstü eğitim kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır.

Başkent Üniversitesi olarak “bilim bizde toplanır, bizden yayılır” mottosuyla çıktığımız yolda kalite standartlarımızı her geçen gün artırarak çağın getirdiklerini yakalamak kadar, çağın gidişatını da belirlemek arzusundayız. Bu yüzden kendimizi sürekli yeniliyor, toplumun ve dünyanın ihtiyaç duyacağı alanlarda gelişmeyi sürdürüyoruz. Bu vizyonla, 2022-23 eğitim-öğretim yılında siz değerli adaylarımıza Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programlarımızla, bizimle gelecekte yer alma fırsatı sunuyoruz.

Bilindiği gibi pandemi ile tüm dünya beklenmedik bir dönüşüme şahit oldu; evlere kapandığımız o uzunca sürede eğitimden alışverişe, sosyalleşmeden sağlığa hemen tüm alanlarda iş yapış şekillerimiz değişti. Ekranların, dijitalin ve görsel iletişimin önemi ile yaşamımızı idame ettirmedeki rolü ise inkâr edilemez bir noktaya geldi. Ortaya çıkan ihtiyacın yanı sıra bu alanda çalışacak profesyonellerin de değeri arttı. Bu ve benzeri nedenlerle siz de donanımlarınıza bir yenisini eklemek ya da mevcut yetkinliklerinizi derinleştirmek için doğru yerdesiniz.

Görsel İletişim Tasarımı YL Programları ile dijital sanat ve tasarımdan yeni medya reklamcılığına, dijital illüstrasyondan kinetik tipografiye, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarından ileri oyun tasarımına, çağdaş küratöryel uygulamalardan veri görselleştirme tekniklerine… Günümüzün aranan ve olmazsa olmaz tüm bilgilerine erişecek; uzmanlık alanınızda ön plana çıkacaksınız.

Vakit kaybetmeden başvurun, Başkent Üniversitesi diploması ile kendinize değer katın.

 

  • Ne Zaman Başvurmalıyım?

Başvurular Haziran-Ağustos / Kasım-Ocak ayları arasında online olarak yılda 2 kez yapılabilmektedir.

Bahar dönemi başvuruları başlamıştır.

14 Kasım 2022 – 16 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

 

  • Nasıl Başvuracağım? 

Bu linke tıklayarak başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

 

  • Tezli Yüksek Lisans Program Şartlarına Uyuyor muyum?

Tezli Yüksek Lisans Programımız için aşağıdaki şartları karşıladığınızı düşünüyorsanız, evet başvurmak için uygun adaysınız.

 

Program Türü: TEZLİ

Eğitim Dili: Türkçe.

Kontenjan: 10 kişi.

ALES: 55 (Sözel Puan) – ALES notunun %50’si hesaplamaya alınıyor.

Yabancı Dil: 55 (ÜDS-YDS-YÖKDİL) / 66 (TOEFL IBT) / C (CAE-CPE) / 50 (PEARSON PTE)

Not Ortalaması: Lisans not ortalamasının %20'si hesaplamaya alınıyor.

Başvuru Yapabilecek Programlar: Tüm programlar.

Sınav Türü: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılıyor. Sınav notunun %30'u hesaplamaya alınıyor.

Yabancı Dil Hazırlık: Yok / Dil puanı olmayanlar 19.01.2023 tarihinde üniversite bünyesinde yapılacak dil sınavına katılabilir. Sınav sonuçları sadece Üniversitemiz Yüksek Lisans Programlarında 3 YIL BOYUNCA geçerlidir.

Özel Koşullar: Yok.

 

  • Programa İlişkin Akademik Takvime Nasıl Ulaşabilirim?

2022-23 eğitim öğretim yılı lisansüstü programlarına ilişkin akademik takvime bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

  • Program Bünyesindeki Dersler Ne Zaman Yapılıyor?

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamındaki dersler hafta içi 18.00-21:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

 

  • Tezli Yüksek Lisans Eğitimde Hangi Dersleri Ne Zaman Alacağım?

 

Birinci Yarıyıl (Güz):

Git 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

GİT XXX Seçimlik Ders I

GİT XXX Seçimlik Ders II

İkinci Yarıyıl (Bahar):

GİT XXX Seçimlik Ders III

GİT XXX Seçimlik Ders IV

GİT XXX Seçimlik Ders V

Üçüncü Yarıyıl (Güz)

GİT 502 Seminer

GİT 503 Tez I

GİT XXX Seçimlik Ders VI

Dördüncü Yarıyıl (Bahar)

GİT 504 Tez II (ÖK: GİT 503_TEZ I)

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı Seçimlik Dersler:

GİT 506 Tasarım Yönetimi

GİT 507 Tasarım ve Sürdürülebilirlik

GİT 508 Tasarımda Kavram Geliştirme

GİT 509 Sanat ve Tasarım Kültürü

GİT 510 Çağdaş Sanat ve Tasarımda Güncel Tartışmalar

GİT 511 Dijital Medya ve Sanat

GİT 512 İletişim ve Medya Kuramları

GİT 513 Medya Etiği

GİT 514 Yeni Medya Çalışmaları

GİT 515 Görsel İletişim Kuramları

GİT 516 Görsel İletişimde Renk

GİT 517 Semiyoloji ve Reklam Tasarımı

GİT 518 Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

GİT 519 Veri Görselleştirme

GİT 520 Deneyim Tasarımında Güncel Yaklaşımlar

GİT 521 Etkileşim Tasarımı ve Uygulamaları

GİT 522 Dijital Medya ve Kültür

GİT 523 İleri Oyun Tasarımı

GİT 524 Hareketli Grafik ve Kinetik Tipografi

GİT 525 İleri Fotoğraf Uygulamaları

GİT 526 Dijital İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı

GİT 527 İleri Web Tasarımı

GİT 528 Frankfurt Okulu, Psikanalizm ve Görsel Sanatlar

GİT 529 Post Endüstriyel Toplumda Tasarım

GİT 530 Mitoloji ve Tasarım

GİT 531 Görsel İletişimde Algı ve Seçicilik

GİT 532 Kültürel Antropoloji ve Görsel İletişim

GİT 533 Meta Estetiği ve Görsel Kültür

GİT 534 Çağdaş Küratöryel Uygulamalar

GİT 535 Görsel Belgeleme Teknikleri ve Uygulama

GİT 536 Yaratıcı Ses Tasarımı ve Sentezi

GİT 537 Pazarlama İletişimi

GİT 538 Müzik ve Medya

GİT 539 Sosyal Psikoloji ve Sinema

GİT 540 Belgesel Sinema

GİT 541 Görsel İletişim Tasarımında Alan Araştırmaları

 

  • Program Bünyesindeki Ders İçeriklerine Nasıl Erişebilirim?

Aşağıda program kapsamında yer alan derslerin içeriğine dair genel bilgiler paylaşılmıştır. Detaylı bilgi için bu linkte yer alan bilgi paketine bakabilirsiniz.

 

  • Zorunlu Dersler

 

GİT 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ (3-0-0 | 10 AKTS)

Bu derste tümevarım, tümdengelim ve hipotetik-dedüktif yöntem; olay-olgu, kavram-terim, sayıltı-denence, kuram-hipotez, analiz, sınıflandırma ve sentez kavramları ele alınır. Ders içeriğinde ayrıca, öğrencilere bilimsel düşünüş ve bilimsel araştırma mantığını kavratmak ve bilimsel doğrulara ulaşmak için izleyecekleri yolları öğretmek amacıyla, tüm aşamaları ile bir araştırma projesi önerisi hazırlatılır. Bilimsel araştırma türlerinin ayrıntılı olarak incelendiği bu derste, nicel ve nitel yöntem ve teknikler doğrultusunda öğrencilerin birer makale yazabilecek düzeye gelmeleri sağlanır.

 

GİT 502 SEMİNER   (0-0-0 | 10 AKTS)

Lisansüstü Seminer dersi öğrencilere danışmanları ile birlikte üst düzey bir literatürde, Tez sürecine yardımcı olacak şekilde akademik araştırma yapma yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

GİT 503 TEZ I (0-0-0 | 10 AKTS)

Bu ders; medya, tasarım ve görsel çalışmalar alanındaki bir konuda tez hazırlama sürecindeki planlama, kaynak tarama ve yöntem seçimi, rapor yazma aşamalarını içerir.

 

GİT 504 TEZ II (0-0-0 | 30 AKTS) (ÖK: TEZ I)

Bu ders; medya, tasarım ve görsel çalışmalar alanındaki bir konuda tez hazırlama sürecindeki planlama, kaynak tarama ve yöntem seçimi, rapor yazma aşamalarını içerir.

 

  • Seçimlik Dersler

 

GİT 506 TASARIM YÖNETİMİ (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders kapsamında; yaratıcılığın ve tasarımın önem kazandığı alanlarda yönetim, pazarlama ve markalaşma uygulamaları, tasarım ve yaratıcılığın ön planda olduğu sektörlerin temel özelikleri, yaratıcılık ve tasarım süreçleri, strateji ve yönetim konuları ele alınmaktadır.

 

GİT 507 TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (3-0-3 | 10 AKTS)

Tasarımda sürdürülebilirlik kavramının fiziksel, kültürel ve global çerçevede tartışılması, geleceğe yönelik sürdürülebilir çözümlerin disiplinler arası bir yaklaşımla araştırılarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

GİT 508 TASARIMDA KAVRAM GELİŞTİRME (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders kapsamında; farklı disiplin perspektiflerini birleştirerek yenilikçi ve bütünsel kavramsal çerçeveler oluşturma, bu doğrultuda uygulamalı bireysel ve grup projeleri geliştirme, yaratıcı düşünme yöntemlerini kullanarak problem tanımlama, fikir bulma, kavram geliştirme ve özgün görsel çözümler üretme, yaratıcı ve eleştirel perspektifi geliştirmeye yönelik kavramsal çalışmalar gerçekleştirme konuları yer almaktadır. Görsel iletişim tasarımında yeni görsel dil ve farklı ifade biçimleri araştırmaya yönelik deneysel projeler yapılır.

 

GİT 509 SANAT VE TASARIM KÜLTÜRÜ (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu derste; sanat ve tasarım tarihindeki önemli eserler, zaman, neden-sonuç bağlamında incelenir ve öğrencilere kültürel alt yapı ve görsel okuryazarlık kazandırılmaya çalışılır.

 

GİT 510 ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIMDA GÜNCEL TARTIŞMALAR (3-0-3 | 10 AKTS)

Sanat tarihinde, anlamı, değeri, amacı ve varoluş koşulları hakkında modernite kadar tartışılmış ikinci bir olgu daha bulmak söz konusu değildir. Bu ders o tartışmaları, aralarındaki ilişkileri, sonuçlarını ele alacak, bunların kaygan ve değişken sanat zemininde nasıl temellendirildiğini sorgulayacaktır. Bu tartışmaların gündeme getirdiği farklı modernite tanımları, seçenek ve önermeleri ayrıca ele alınarak irdelenecektir.

 

GİT 511 DİJİTAL MEDYA VE SANAT (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders kapsamında; multimedya alanında kullanılan teknikler, sanat eserleri için uygulanmış multimedya örnekleri incelenecek ve var olan ya da var olmayan sanat eserlerinin sanal ortamda gösterimiyle ilgili projeler geliştirilecektir.

 

GİT 512 İLETİŞİM VE MEDYA KURAMLARI (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu dersin içeriğini, iletişim kuramları, iletişim modelleri, insan iletişimi ve kitle iletişimi gibi konular oluşturmaktadır. Ders, iletişimin görsel iletişim tasarımında temel bir rolü olduğunu anlatabilmek amacıyla iletişim kuramları, iletişim modellerine genel bir giriş yapmayı hedefler.

 

GİT 513 MEDYA ETİĞİ (3-0-3 | 10 AKTS)

Öğrenciler, medya etiği kavramını felsefi olarak etiğin çıkış noktasını ve günümüz basılı, görsel-işitsel ve dijital haber ve enformasyon medyasına nasıl uygulanacağını öğrenirler. Dünyadaki küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin sonucunda medyanın yapısal dönüşümüyle medyadaki sorunlar ahlaki ve felsefi boyutları tartışılmakta, medyanın yaygın kullanımlarıyla birlikte gündeme gelen etik sorunlara ilişkin yaklaşımlar/ bu bağlamda geliştirilen ulusal ve uluslararası özdenetim modelleri derste ele alınmaktadır.

 

GİT 514 YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI (3-0-3 | 10 AKTS)

Siber kültür, Web 2.0 ve Web 3.0, yapay zekâ gibi kavramların medya üzerinden ele alındığı bu derste öğrenciler gündelik hayatlarında kullandıkları teknolojilerin çalışma prensiplerini ve etkilerini teorik ve uygulamalı olarak araştırmaktadırlar.

 

GİT 515 GÖRSEL İLETİŞİM KURAMLARI (3-0-3 | 10 AKTS)

Görsel iletişim kuramlarının incelendiği bu derste öğrenciler tarihsel olarak kuramların gelişim süreçlerini incelemekte ve derinlemesine teorik tartışmalar ve araştırmalar yapmaktadırlar.

 

GİT 516 GÖRSEL İLETİŞİMDE RENK (3-0-3 | 10 AKTS)

Tasarımın temel öğesi olan renk; fiziksel, psikolojik ve kültürel açıdan incelenir ve görsel iletişim tasarımının tüm alanlarında rengin kullanımı örnekler üzerinde tartışmalarla ve uygulamalarla pekiştirilir.

 

GİT 517 SEMİYOLOJİ VE REKLAM TASARIMI (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders, gösterge sistemleri konusunda temel prensipler ve beceriler kazandırır. Reklamlar, posterler, pankartlar, göstergeler, simgeler, ikonlar ve belirtisel göstergeler konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlar. Dersler, göstergebiliminin kuramsal boyutu hakkında bilgi edinilmesini ve semiyolojik analiz anlayışının geliştirilmesini sağlar. Bunun yansıra ders, öğrencilerin tutarlı, akılcı ve yaratıcı reklam kampanyaları tasarlayabilmeleri için semiyolojik analiz anlayışı geliştirmelerini ve semiyolojik analiz tekniklerini farklı iletişim durumlarına uygulamalarını hedefler.

 

GİT 518 SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI (3-0-3 | 10 AKTS)

AR ve VR teknolojilerini hem kuramsal hem de uygulamalı olarak ele alan bu ders kapsamında öğrenciler dünya örneklerini inceleyerek yeni projeler geliştirmektedir.

 

GİT 519 VERİ GÖRSELLEŞTİRME (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders kapsamında; bilgi mimarisi ve sunumunun temelleri, verinin bilgiye dönüşümü, ilişki, gruplama ve hiyerarşi gibi kavramlar, bilişsel bilgi işleme süreçleri, farklı medyalar için ve farklı vakalar üzerinden bilgiyi şekillendirme, sunma ve görselleştirme, tarif tasarımı, zaman serileri, konum-zaman verisi, karşılaştırma ve büyük-veri, bilgi ile dokunma, jestler ve cihazlara dayalı etkileşim yöntemleri yer almaktadır.

 

GİT 520 DENEYİM TASARIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR (3-0-3 | 10 AKTS)

Dersin temel amacı deneyim tasarımı alanında güncel teori ve uygulamalarını tanıtmak, farklı tasarım disiplinlerinin bakış açılarından hareketle yeni yaklaşımlara olanak sağlayacak yenilikçi uygulamalar yapmaktır. Ders sonunda öğrenciler temel teorik bilgileri edinmiş ve uygulamalı çalışma fırsatı bulmuş olacaklardır. 

 

GİT 521 ETKİLEŞİM TASARIMI VE UYGULAMALARI (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu derste öğrenciler görsel, işitsel ve duyusal materyaller kullanarak farklı etkileşim tasarımları üretmektedirler. Bu projeler yerleştirme sanatı, video sanatı ve işitsel sanat gibi kavramlar üzerinden yönetilmektedir.

 

GİT 522 DİJİTAL MEDYA VE KÜLTÜR (3-0-3 | 10 AKTS)

Ders, dijital teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda, insan, teknoloji ve toplum arasında değişen ilişkileri irdelemeyi, iletişim ve tasarım alanlarındaki dijital yenilikleri gerek kuramsal gerekse uygulama alanlarında ele almayı amaçlar. Dijital medya (bilgisayarlar, web, video oyunlar, dijital televizyon, mobil telefonlar, vs.) toplumlar üzerinde artarak daha önemli bir role sahip olurken, yaşam biçimlerimizi, işlerimizi ve eğlence anlayışımızı değiştirmektedir. Derste insanlar, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkinin nasıl geliştiği incelenerek, dijital kültür alanındaki temel teoriler ele alınır, yeni medya ve dijital çalışmaların araştırılması ve analizi yoluyla teorik ve eleştirel bakış geliştirilir.

 

GİT 523 İLERİ OYUN TASARIMI (3-0-3 | 10 AKTS)

Öğrenciler bu derste oyun tasarım süreçlerini incelemekte ve uygulamaktadırlar. Oyunlaştırma uygulamalarının farklı alanlardaki yansımalarını inceleyerek yeni yöntemlerle projeler geliştirmektedirler.

 

GİT 524 HAREKETLİ GRAFİK VE KİNETİK TİPOGRAFİ (3-0-3 | 10 AKTS)

Hareketin doğasının konu alındığı bu derste tipografi ve grafik ögelerle uygulamalı ve teorik araştırmalar yapılmaktadır.

 

GİT 525 İLERİ FOTOĞRAF UYGULAMALARI (3-0-3 | 10 AKTS)

Sayısal yöntemlerle fotoğraf üretimi, işlenmesi ve bilgisayar ortamında interaktif yollarla sunuma hazır hale getirilmesi bu dersin kapsamındadır. Öğrencilerin dönem içinde geliştirecekleri tema ve hazırlayacakları proje ile fotoğrafın bir iletişim aracı olarak kullanımını deneyimlerler.

 

GİT 526 DİJİTAL İLLÜSTRASYON VE KARAKTER TASARIMI (3-0-3 | 10 AKTS)

Dijital teknolojiler kullanılarak karakter yaratım süreçlerinin teorik ve uygulamalı olarak incelendiği bu derste öğrenciler illüstrasyonlar yaparak tasarımlarını hayata geçirmektedirler.

 

GİT 527 İLERİ WEB TASARIMI (3-0-3 | 10 AKTS)

Dersin temel amacı öğrencileri, kaliteli, endüstri standartlarına ve tasarım yönergelerine uygun interaktif, zengin içerikli web yayınları oluşturabilmek için temel bilgi ile donatmak ve web tasarımında kullanılan yeni teknolojiler ve araçların incelenerek öğrencilerin güncel bir proje üretmesini sağlamaktır.

 

GİT 528 FRANKFURT OKULU, PSİKANALİZM VE GÖRSEL SANATLAR (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu derste düşünce ve estetik tarihi açısından önemli etkide bulunmuş iki ekol ve felsefi yaklaşımın düşünceleri ele alınır. Psikanalizm’in “kitle, otorite, itaat, libido, cinsellik ve saldırganlık” dürtüleriyle bağlantılı olarak toplumsal yaşamın ve kapitalist toplumsal yapının yeniden ürettiği tasarım ürünlerinin tikel karakterinin, Frankfurt Okulunun düşünceleriyle (Hokheimer, Adorno, Fromm, Benjamin) koşut başlayan geniş ölçekli, “felsefi, estetik, psikanalitik ve Marksist” tartışmalar görsel sanatlar bağlamında incelenir.  

 

GİT 529 POST ENDÜSTRİYEL TOPLUMDA TASARIM (3-0-3 | 10 AKTS)

20.yy.’ın ikinci yarısı özellikle 2. Dünya savaşı sonrası Anglo Sakson kültür ve kıta Avrupa’sında başlayan teknolojik ve endüstriyel toplumsal yapıda var olan temel değişim dinamiklerine odaklanılır. Kitlesel üretim ve toplumsal yapıda var olan üretim sistematiğinin değişimlerinin üst yapısal belirlenimleri incelenir. Fordizm, postfordizm ve meta estetiğinin temel üretim sistematiğinin değişmesiyle görsel sanatlar, moda ve post endüstriyel üretimde kişiselleştirilmiş estetik paradigmalar ele alınır.  

 

GİT 530 MİTOLOJİ VE TASARIM (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu derste mitoloji ile ilgili temel kavramlar ele alınır.  Ülke mitoloji konuları temel özelliklerine göre incelenerek ve mitlerin, tasarımda kullanımı örneklerine ait okumalar yapılır.

 

GİT 531 GÖRSEL İLETİŞİMDE ALGI VE SEÇİCİLİK (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders öğrencilerin görsel iletişimin esaslarını ve görsel algılamanın nasıl gerçekleştiğini öğrenmelerini, görüntülerin verdiği mesajları okuyabilmelerini, sanat eserlerini tahlil etmelerini ve bu bilgileri kullanma yetisi kazanarak kendi çalışmalarını biçimlendirmelerini sağlar.

 

GİT 532 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ VE GÖRSEL İLETİŞİM (3-0-3 | 10 AKTS)

İnsanı en geniş yönleriyle ele alan antropolojinin önemli bir uzmanlık dalı olan kültürel antropoloji, yapısal dilbilim ve kültürel semiyoloji bağlamında çeşitli kuram ve uygulamalar geliştirir. Bu bağlamda kültürel antropoloji ve semiyoloji bağlamında görsel iletişim alanında var olan üretimlerin evrensel arka plan kodları, insan zihninin evrensel olarak işleyişinin esasları, tasarım ve görsel iletişim alanında var olan evrensel ikili karşıtlar düşüncesinin, totemizmden “1-0” mantığı ve sibernetik uygulamalara kadar geniş bir ölçekte analizi yapılır.

 

GİT 533 META ESTETİĞİ VE GÖRSEL KÜLTÜR (3-0-3 | 10 AKTS)

1950 sonrasında meydana gelen kapitalist üretim sistemindeki değişime odaklanan meta estetiğinin temel ilke, prensip ve analizi yapılır. Bu bağlamda endüstriyel üretimdeki değişim paradigmaları ve yine kavramsal çerçeve tasarım ve görsel kültür bağlamında ele alınır.

 

GİT 534 ÇAĞDAŞ KÜRATÖRYEL UYGULAMALAR (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu derste, sanatsal uygulamaların ve küratöryel projelerin benzer ve farklı nitelikleri, kuramsal ve nesnel bir bakış açısıyla birlikte tanımlanır. Ayrıca, çağdaş sanat uygulamaları ve post-modern vizyon ile birleştirilerek küratöryel uygulamaların kısa tarihçesi ifade edilir. Bu dersin sonunda öğrenciler bir küratöryel proje üretirler ve karma sergi düzenlerler.

 

GİT 535 GÖRSEL BELGELEME TEKNİKLERİ VE UYGULAMA (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders kapsamında; sanat eseri ve belgeleme, müze ve sanat galerisinde görsel belgeleme, verimli müze ziyareti ve müzede envanterleme çalışmaları, çağdaş müzelerde künye bilgileri depolama, arşiv, müzelerde eser kimliği ve tasarım uygulamaları, eserle ilgili gereken araştırmaları yapma yöntemleri yer almaktadır.

 

GİT 536 YARATICI SES TASARIMI VE SENTEZİ (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders kapsamında; ses tasarımı ve ses sentezinin estetik, teorik ve teknik yönleri, görsel ve sürükleyici ortamlarda ve doğrusal ve doğrusal olmayan ortamlarda sese sanatsal yaklaşımların araştırılması hem yaratıcı bir ses pratiği hem de disiplinlerarası bir araştırma arayışı olarak uygulamalı çalışma konuları yer almaktadır.

 

GİT 537 PAZARLAMA İLETİŞİMİ (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu dersin öncelikli amacı öğrencilerin pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında sağlam bir temel inşa etmelerine yardımcı olmaktır. Dersin temel okumaları arasında hem klasik hem de çağdaş teorilere, son tartışmalara ve önemli ampirik çalışmalara yer verilmektedir.

 

GİT 538 MÜZİK VE MEDYA (3-0-3 | 10 AKTS)

Medya müzik üretimini, dağıtımını ve tüketimini şekillendirir. Bu ders medyadaki müzik ve ilgili teknolojilerin teorilerini ve uygulamalarını inceler. Sanatsal, endüstriyel ve kültürel boyutlar dahil olmak üzere çeşitli perspektifleri kapsar.

 

GİT 539 SOSYAL PSİKOLOJİ VE SİNEMA (3-0-3 | 10 AKTS)

Sosyal algı, insan ilişkileri, tutumlar, benlik, şiddet, itaat, grup davranışları, önyargı ve benzeri konular sosyal psikolojinin temel çalışma alanları arasındadır. Ders kapsamında, temel sosyal psikoloji temaları, bu temaları doğrudan ya da dolaylı olarak ele alan filmlerin detaylı analizleri aracılığıyla tartışılmaktadır.

 

GİT 540 BELGESEL SİNEMA (3-0-3 | 10 AKTS)

“Gerçekliğin yaratıcı yorumlaması” olarak tanımlanmış belgesel sinema, hareketli görüntünün keşfinden bu yana toplumsal, kültürel, politik ve ekonomik yaşam ile hep iç içe olmuştur. Bu derste bir taraftan belgesel sinemada gözlemlenen biçimsel değişimlerin izi sürülürken, diğer taraftan belgesel sinemaya farklı tarihsel, toplumsal ve politik bağlamlarda yüklenen işlevler irdelenmektedir.

 

GİT 541 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA ALAN ARAŞTIRMALARI (3-0-3 | 10 AKTS)

Bu ders kapsamında; Medya, görsel ve kültürel çalışmalardaki temel araştırma yöntemlerine genel bakış, akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırma probleminin tanımlanması, araştırma, tasarım, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri, doğru referans vermek konuları yer alır.

 

HEMEN BAŞVUR!

http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/lisansustu/