Sıkça Sorulan Sorular

SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 • Tezli Yüksek Lisans Nedir?

Adayın 4 yıllık lisans eğitimini, bir üst seviyeye taşıyarak ortalama 2 yılda asgari 120 AKTS’lik ders yükü ile mezun olduğu bir lisansüstü eğitimdir.  Eğitim dönemi boyunca adaylardan asgari 8 ders almaları ve Görsel İletişim Tasarımı alanında ilgi duydukları bir konuda yüksek lisans tezi yazmaları beklenir. Akademik alanda ilerleme amacı güden adayların yüksek lisanslarını tezli yapmaları bir zorunluluktur.

 

 • Tezsiz Yüksek Lisans Nedir?

Adayın 4 yıllık lisans eğitimini mesleki açıdan gelişmek/güncel kalmak amacıyla daha da derinleştirmesini sağlayan ya da kişisel gelişimine yönelik yaptığı ortalama 1,5 yılda asgari 90 AKTS’lik ders yükü ile mezun olduğu bir lisansüstü eğitimdir. Eğitim dönemi boyunca adaylardan asgari 10 ders almaları ve Görsel İletişim Tasarımı alanında ilgi duydukları bir konuda proje hazırlamaları beklenir. Tezsiz yüksek lisans, akademik ilerleme hedefinden ziyade sektörel gereksinimlere yönelik daha pratik bilgiler içeren bir eğitim biçimidir. 

 

 • Dil Puanım Yok, Yine de Tezli Yüksek Lisansa Başvurabilir miyim?

Sadece Yüksek Lisans Programları için geçerli olmak üzere; İngilizce şartını sağlayamayan (YDS, YÖKDİL vb.) öğrencilerimiz her başvuru döneminin bitimini takiben Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen “İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler.

Bu sınav sonuçları sadece Üniversitemiz Yüksek Lisans Programlarında 3 YIL BOYUNCA geçerlidir. Bu sınav puanı doktora programları başvurularında geçersizdir. Sınav tarihi ve sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü resmi web sayfasında duyurulmaktadır. İngilizce yeterlik sınavımız Üniversitemizde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

 

 • Puanlarım Program Şartlarını Karşılıyor, Mülakata Katılmak Zorunda mıyım?

Örgün lisansüstü eğitim programlarına başvuran her adayımız mülakatlara katılmak zorundadır. Başvuru dönemi içerisinde Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında mülakat sınav tarihi, saati ve yer bilgileri paylaşılmaktadır. Mülakata girmeyen veya mülakat değerlendirme notu 100 üzerinden 60’ın altında bulunan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılarak, programa kayıt hakkı kazanamaz.

 

 • Program Ücretleri Ne Kadar?

Yüksek Lisans ders ücretleri, her ders kayıt döneminde güncellenmektedir.

Güncel ücretlere, Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan Ücretler sekmesinden ulaşılabilir.

 

 • Program Ücretlerinde İndirim Var mı?
 • Başkent Üniversitesi mezunlarına,
 • Başkent Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu kurumlarda çalışanlara ve/ya üyelere,

Program kayıt ücreti üzerinden %30 oranında indirim sağlanır.

 

 • Programlara Başvurmak için Ücret Ödeyecek miyim?

Başkent Üniversitesi bünyesindeki tüm lisansüstü programlar için başvuru ücreti 400 TL’dir. Başvuru ücretlerinin iadesi yoktur.

 

 • Program Başvuru Ücretini Nereye Ödemeliyim?

Başvuru ücretini Denizbank Şubelerinden herhangi birine doğrudan yatırmak isteyen adaylar 3010-796910-362 nolu hesaba ücretlerini yatırabilirler. Adaylar dekont açıklama kısmına mutlaka “TC Kimlik Numarası, Ad- Soyad”, “Lisansüstü program başvurusu” bilgisini yazmalıdır.

Başvuru ücretini EFT ile yatırmak isteyen adaylar ise (TL) TR650013400000079691000013 nolu IBAN numarasına ücretlerini yatırabilirler. Adaylar dekont açıklama kısmına online başvuru sisteminde başvuru formu ekranında verilen “EFT KODU” ve “Lisansüstü program başvurusu” bilgilerini yazmalıdır.

Ödemede karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında ulaşılacak telefon numaraları;

Tel: (0312) 246 6666 Dahili: 6900 - 6901 - 6902 – 6903

 

 • Program Başvurusunu Nasıl Yapacağım?

İlk aşamada başvuru yapmak isteyen adaylarımız, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında Online Başvuru Sisteminden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru şartlarını taşıyıp, taşımadığının kontrolünün sorumluluğu adaylarımıza aittir!

 

 • Kesin Kayıt İçin Hangi Belgelerle Gelmeliyim?

Gerekli belgeler Üniversitemizin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfalarında, ayrıca ilgili dönemin başvuru kabul ve koşullarında yayınlanmaktadır. İlgili sayfalardan takip edebilirsiniz.

 

 • Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Geçebilir miyim?

Öğrenci tezli program için aşağıda yer alan şartları karşılaması durumunda geçiş için başvuru hakkına sahiptir.

 • ALES puanına ve yabancı dil puanına sahip bulunması,
 • Tezsiz yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması,
 • Öğrencinin tezsiz programda en az 4 ders almış ve başarıyla geçmiş olması.

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Geçiş için en geç 2. dönem sonuna kadar başvuru yapılmalıdır. İlgili dilekçe Anabilim Dalı Başkanlığı’na verilmelidir.

 

 • Tez Yazım Sürecinde Başarılı Olamazsam Yine de Diploma Alabilir miyim?

Tez yazımında başarılı olamayan öğrencilerin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması alınabilir.

 

 • Tezsiz Yüksek Lisanstan Mezun Olunca Doktoraya Devam Edebilir miyim?

İlgili yönetmelik uyarınca sadece 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler, doktora programlarına başvurabilir. Dolayısıyla şu an tezsiz yüksek lisans programları sonrası doktoraya devam imkânı bulunmamaktadır.