Yönetim

Dekan:

Prof. Dr. Adnan Tepecik

Dekan Yardımcısı:

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı:

Doç. Dr. Fehmi Soner Mazlum